Eckhardt Havenga

Laerskool Anton van Wouw
12 Jaar

Graad 6
Gauteng
Intersenfase

SPARKLES KARWAS

Middag Oompie, middag Tannie, ons sal jou kar was. Middag Oompie, middag Tannie, ons sal jou verras