Konia vd Walt

Tuisskool
15 Jaar

Graad 9
Noord Wes
Hoërskool

Anatoliese Honde op die Hoewe

Bewaar jou lewendehawe, lewensbestaan en lewe.